Regler

Endast inlägg på svenska, norska, danska eller engelska är tillåtet.
Inläggen kommer att raderas och IP-nummret kommer att spärras om inläggen inehåller:

* Hets mot folkgrupp eller personer dvs. trakassera andra för deras politiska, religiösa eller sexuella läggning.

* Publicering av pornografi i både bild och text.

* Erbjuda sexuella tjänster eller ägna sig åt koppleri i annan form.

* Drogpropaganda.

* Sprida kommersiella budskap (typen av organisation bakom är ointressant) genom spam, kedjebrev eller pyramidspel mm.

* Grova svordomar och könsord.


* Inlägg på annat språk än svenska, norska, danska eller engelska kommer att tas bort (IP-nummret kommer inte att spärras)


Kiss4ever.se copyright © 2000-2024
All images are copyrighted by their respective copyright owners.
Last Update: 2023-12-14