Etikett variation/Label variation
Smoking man label Version 1

First casablanca label (1974)
The first blue bogart label was used for NB 9000 series when casablanca was distributed by warner bros. Accordingly, the bottom rim text reads manufactured and distributed by warner bros. records, inc.
-----
The same label from other countries may look a little different and have a different text at the bottom rim
Den första blå bogart etiketten användes för NB 9000-serien när casablanca distribuerades av warner bros. Följaktligen lyder texten på underkanten tillverkad och distribuerad av warner bros. records, inc.
-----
Samma etikett från andra länder kan se lite annorlunda ut och ha en annan text vid bottenkanten.
Smoking man label Version 2

Second casablanca label (1974-1975)
When the warner bros. distribution deal ended, the bottom rim text was changed to manufactured and distributed by casablanca records, inc.
-----
The same label from other countries may look a little different and have a different text at the bottom rim
När distributionsavtalet för warner bros. avslutades ändrades texten på underkanten till Manufactured and distributed by casablanca records, inc.
-----
Samma etikett från andra länder kan se lite annorlunda ut och ha en annan text vid bottenkanten.
Camel label

Third casablanca label (1975-1977)
In late 1975, the label design was changed to the familiar oasis scene with a fortress, camels and palm trees. This first oasis label has no people in the scenery and the bottom rim text still reads manufactured and distributed by casablanca records, inc.
-----
The same label from other countries may look a little different and have a different text at the bottom rim
I slutet av 1975 ändrades etikettdesignen till den välbekanta oasis scenen med en fästning, kameler och palmer. Det här första oasis etiketten har inga människor i landskapet och texten på underkanten lyder fortfarande tillverkad och distribuerad av casablanca records, inc.
-----
Samma etikett från andra länder kan se lite annorlunda ut och ha en annan text vid bottenkanten.
Film crew label

Fourth casablanca label (1977-1984)
From 1977 on the label changed its name to casablanca record and filmworks, inc., and both the neon logo and the bottom rim text were changed accordingly. This second oasis label now features people in the scenery.
-----
The same label from other countries may look a little different and have a different text at the bottom rim
Från 1977 bytte etiketten namn till casablanca record and filmworks, inc., och både neonlogotypen och texten på underkanten ändrades därefter. Detta andra oasis märke har nu människor i landskapet.
-----
Samma etikett från andra länder kan se lite annorlunda ut och ha en annan text vid bottenkanten.
Custom label

Custom casablanca label
Casablanca records issued several custom label designs for selected releases.
-----
The same label from other countries may look a little different and have a different text at the bottom rim
Casablanca records gav ut flera anpassade etikettdesigner för utvalda releaser.
-----
Samma etikett från andra länder kan se lite annorlunda ut och ha en annan text vid bottenkanten.
Etikett/Labels
In order to collect kissrecords, a fan must be able to distinguish between 1st and later pressings. This requires a working knowledge of the different casablanca and mercury/polygram labels. Descriptions and examples of the labels used on kiss records follow. U.S. labels.
För att samla in kissskivor måste ett fan kunna skilja mellan 1:a och senare pressningar. Detta kräver en praktisk kunskap om de olika casablanca och mercury/polygram-etiketterna. Beskrivningar och exempel på etiketter som används på kiss-skivor är amerikanska etiketter.
Casablanca labels:
Casablanca label #1
Casablanca label #1a
Casablanca label #1b
Casablanca label #2
Casablanca label #3
Casablanca label #3a
Mercury labels:
Mercury label #1
Mercury label #1a
Promotional labels
During the age of vinyl albums, free copies to be sent to radio stations, promotional albums, generally had a different label than albums released to the general public. Often the only difference was the phrase, promotional copy - not for sale, on the label. Other promotional albums had special white labels to denote their status as promotional item. Sometimes the LP cover would have a gold stamp on it that said, promotional copy - Not for sale. Occasionally promo albums also had a white sticker on the front of the albumcover listing all the songs, their length, and how much thime the disc jockey had to talk before the singing started. These stickers were never used on kiss albums, however, some promotional albums also had a notch cut into the album cover, or had one corner cut off, to denote that they were promotional, but not all so-called cut-corner albums are promotional. Corner cutting was also used by stores when albums were sold in bargain bins, the idea being that it would keep people from buying an album at a reduced price, then returning it for full price.
Under vinylalbumens ålder hade gratiskopior som skulle skickas till radiostationer, reklamalbum, i allmänhet en annan etikett än album som släpptes till allmänheten. Ofta var den enda skillnaden frasen, PR-exemplar - inte till salu, på etiketten. Andra reklamalbum hade speciella vita etiketter för att beteckna deras status som reklamobjekt. Ibland hade LP-omslaget en guldstämpel på sig som sa: PR-exemplar - inte till salu. Ibland hade promoalbum också ett vitt klistermärke på framsidan av skivomslaget med alla låtarna, deras längd och hur mycket tid discjockeyn behövde prata innan sången började. Dessa klistermärken användes aldrig på kiss album, men vissa reklamalbum hade också en skåra i skivomslaget, eller hade ett hörn avskuret, för att ange att de var reklam, men inte alla så kallade cut-corner-album är reklam . Hörnklippning användes också av butiker när album såldes i fyndkorgar, tanken var att det skulle hindra folk från att köpa ett album till ett reducerat pris och sedan returnera det till fullt pris.

Gold stamp

White promo label

Label

Label
 


Kiss4ever.se copyright © 2000-2024
All images are copyrighted by their respective copyright owners.

Last Update: 2024-04-13